Groepsverzekering voor bedrijfsleiders (Scala Executive)

De ideale oplossing indien uw onderneming verschillende zelfstandige bedrijfsleiders telt. Elke zaakvoerder spaart een mooi aanvullend pensioen: fiscaal voordelig en combineerbaar met een VAPZ. Bijkomende dekkingen voor uw gezin maken het compleet.

Wat u moet weten

Premies Groepsverzekering voor Bedrijfsleiders
Minimum: 1 500 euro/jaar

Maximum: berekend volgens het eindkapitaal, volgens de 80%-regel, in functie van uw actuele bezoldiging en het wettelijk plafond

Uw financieel adviseur kan het precieze bedrag voor u berekenen.

De premies voor de aanvullende waarborgen worden bovenop dit budget gerekend (behalve de premie voor waarborg overlijden).

Kosten
Instapkosten
Maximaal 6%

Beheerskosten
Op de reserve (enkel Tak 21): 0,05%
Op kapitaal overlijden: 0,08%
Op voorschotten: 0,50%

Taksen op premies

  • pensioen: 4,40%
  • overlijden: 4,40%
  • arbeidsongeschiktheid: 4,40%

Bijdragen1 en belasting bij uitkering

  • 3,55% Riziv-bijdrage op het totale gestorte bedrag
  • solidariteitsbijdrage van 0% tot 2% op het totale bedrag
  • afhankelijk van de pensioenleeftijd en reële activiteit: 10% tot 20% belasting op het kapitaal + gemeentelijke opcentiemen
  • winstdeelname vrijgesteld
  • arbeidsongeschiktheid: belast als vervangingsinkomen
Duur van uw contract
Uw contract loopt tot minimum 60 jaar. Indien u eerder uw reserve opneemt, wordt u hiervoor fiscaal beboet.

 

Wat is de 80%-regel?
Deze regel bepaalt dat uw wettelijk en aanvullend pensioen niet meer mogen bedragen dan 80% van uw laatste brutomaandbezoldiging, rekening houdend met uw loopbaan.

TIP: Groepsverzekering én VAPZ, of alleen Groepsverzekering?
Elke situatie is anders. Wij raden u aan met uw financieel adviseur te bespreken welke pensioenformules en -combinaties voor u het best zijn.

 


1 Bijzondere socialezekerheidsbijdrage of Wijninckxbijdrage van 1.5%: van 1/1/2012 tot 31/12/2015 bij overschrijding van € 30 000 in premies op jaarbasis. Bijdrage verschuldigd op het deel boven de € 30 000. Vanaf 1/1/2016 bij overschrijding van de pensioendoelstelling.