Overlijdensverzekering
(Partner Cover)

U wilt als ondernemer en medevennoot stabiliteit voor uw bedrijf. Het overlijden van een vennoot heeft automatisch impact op de verdeling van de aandelen. De aandelen zullen immers overgedragen worden aan de erfgenamen. Dat kan voor onaangename verrassingen zorgen. Gelukkig kunt u zich voorbereiden en hoeft u niets aan het toeval over te laten.

Basiskenmerken

De overlijdensverzekering Partner Cover

Hoe werkt Partner Cover?
Een aandeelhoudersovereenkomst met aankoopoptie, gekoppeld aan een Partner Cover overlijdensverzekering, biedt u een oplossing in twee stappen.

Stap 1:
De vennoten/aandeelhouders tekenen een aandeelhoudersovereenkomst waarbij zij aan elkaar, in geval van overlijden, een call-optie toekennen op hun aandelen.
Waarom? Hierdoor worden de erfgenamen verplicht de geërfde aandelen aan de overlevende vennoten/aandeelhouders te verkopen.

Stap 2:
De aandeelhouders/vennoten onderschrijven een overlijdensverzekering op het hoofd van de andere vennoten/aandeelhouders, met zichzelf als begunstigde.
Waarom? Met het verzekerde kapitaal kunnen zij de aandelen van de overleden vennoot/aandeelhouder financieren.

Een voorbeeld
Bart, Inge en Koen zijn sinds 15 jaar samen vennoot in een bvba.

  • Bart en Inge hebben ieder 25% van de aandelen
  • Koen heeft 50% van de aandelen

Koen overlijdt en zijn enige erfgenaam, zoon Frederic, krijgt al zijn aandelen. Hij wil de werking van het bedrijf ingrijpend veranderen.

Bart en Inge zien dat niet zitten, maar Frederic bezit de helft van het kapitaal. De start van veel discussies...

U wenst stabiliteit en continuïteit voor uw bedrijf, vennoten, aandeelhouders en eventuele werknemers?

Spreek dan over Partner Cover met uw verzekeringsadviseur.

Hij maakt u wegwijs in deze complexe materie. Samen met u bepaalt hij het te verzekeren kapitaal en zorgt ervoor dat u de risico's onderschrijft aan de beste condities.