Groepsverzekering of bonuspensioenplan Alto Bonus

Om de evolutie van uw bedrijf te stimuleren, omringt u zich met topmedewerkers. Met Alto Bonus motiveert u hen door een aantrekkelijk aanvullend pensioen voor hen te sparen. De premies zijn fiscaal aftrekbaar voor uw bedrijf en genieten een voordelige sociale heffing. Een win-win!

Basiskenmerken Alto Bonus

Alto Bonus is een groepsverzekering/bonuspensioenplan waarmee u bijzondere prestaties beloont met een variabele bezoldiging.

Fiscaal en sociaal interessant

Uw vennootschap kan alle betaalde premies aftrekken als beroepskosten. De sociale heffingen zijn ook veel lager dan bij een loonsverhoging.

  • Interessanter dan een loonsverhoging voor u en uw medewerker
  • Reserve beschikbaar voor investeringen in vastgoed1
  • Keuze tussen een brede waaier aan fondsen door de werkgever.
  • Mogelijk overrendement als buffer voor toekomstige stortingen.
  • Online beheer van uw bonuspensioenplan 24/7


1 Een voorschot aan voordelige voorwaarden of een inpandgeving zijn mogelijk om een onroerend goed gelegen in de Europese Economische Ruimte aan te kopen, te verbeteren, verbouwen of te herstellen.