Bulletkrediet
via Scala Privilege

Het bulletkrediet van Delta Lloyd Life is een hypothecair krediet gekoppeld aan een Scala Privilege contract. Hierbij gebruikt u het kapitaal van uw Scala Privilege contract om de lening in één keer terug te betalen op de einddatum. Tijdens de looptijd van de lening betaalt u dus enkel intresten.

Basiskenmerken

Principe
Delta Lloyd Life koppelt het bulletkrediet aan een IPT verzekeringscontract. Uw IPT-contract vormt als het ware, de borgstelling voor uw krediet. Het pensioenkapitaal wordt op einddatum aangewend om het krediet terug te
betalen.

Hoe werkt het concreet?

  • Wij verlenen u het krediet om uw vastgoedproject te financieren.
  • U betaalt maandelijks intresten op het volledige ontleende bedrag, en dit gedurende de ganse looptijd van het krediet.
  • Uw vennootschap stort periodieke premies in uw Tak 21 of Tak 23 Scala Privilege contract.
  • U betaalt het kapitaal op einddatum terug met het spaartegoed opgebouwd in uw Scala Privilege contract.

 

Uw voordelen in een oogopslag!

  • Uw vennootschap spaart voor uw pensioen.
  • U kunt uw kapitaal in Tak 21 of Tak 23 onmiddellijk gebruiken voor de financiering van uw vastgoedproject.
  • U en uw vennootschap genieten een fiscale optimalisatie.