Bedrijfsleidersverzekering
(Scala Keyman)

U zorgt voor een belangrijk deel van de omzet van uw vennootschap. Wat als u door ziekte of ongeval uw bedrijf niet meer kunt runnen: geen prestaties, geen inkomsten en, tot slot, geen bedrijf? Met een Bedrijfsleidersverzekering Scala Keyman kunt u dat voorkomen, want wij maken van uw onderneming onze zaak!

Interessante details

Wat is de Bedrijfsleidersverzekering Scala Keyman?
Deze verzekering heeft als hoofddoel de financiële continuïteit van uw vennootschap te beschermen wanneer u of een andere sleutelfiguur (tijdelijk) wegvalt door ziekte, ongeval of overlijden.
De premies zijn aftrekbaar en uw bedrijf is steeds begunstigde van de uitkeringen.

Is een Bedrijfsleidersverzekering Scala Keyman interessant voor u?
Ja, als u de stabiliteit van uw bedrijf wilt verzekeren. Als verzekerde bent u maximum 60 jaar bij afsluiting van het contract. Ook interessant voor de andere sleutelfiguren in uw bedrijf!

Waarvoor bent u beschermd?
Voor het (tijdelijk) wegvallen van u of een andere verzekerde zaakvoerder door ziekte, ongeval of overlijden.
Uw bedrijf ontvangt dan een kapitaal om de lopende kosten te kunnen betalen. U hebt daarboven ook keuze uit aanvullende waarborgen.

Voor wat bent u niet beschermd?
Tegen omzetverlies door een lagere economische activiteit kunnen we u niet beschermen.
Ook uw eigen inkomen is niet verzekerd. Dit kan wel in uw VAPZ-, IPT- of groepsverzekerings-contract.

Extra dekkingen voor meer zekerheid: leer er hier alles over.