Bedrijfsleidersverzekering
(Scala Keyman)

U zorgt voor een belangrijk deel van de omzet van uw vennootschap. Wat als u door ziekte of ongeval uw bedrijf niet meer kunt runnen: geen prestaties, geen inkomsten en, tot slot, geen bedrijf? Met een Bedrijfsleidersverzekering Scala Keyman kunt u dat voorkomen, want wij maken van uw onderneming onze zaak!

Basiskenmerken

 

De Bedrijfsleidersverzekering Scala Keyman beschermt de financiële stabiliteit van uw bedrijf.

Uw zakencijfer verzekerd
Uw vennootschap ontvangt een rente wanneer een sleutelfiguur (tijdelijk) wegvalt door ziekte, ongeval of overlijden.

Aftrekbare premies
De premies zijn aftrekbaar als bedrijfslasten. De vennootschap is uiteraard verzekeringsnemer én ook begunstigde.

 

Met Scala Keyman verzekert u het voortbestaan van uw bedrijf. Denk er ook aan uw eigen gezinsinkomen te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld met de extra waarborgen in uw VAPZ, IPT of groepsverzekering of met Flexi Cover