Groepsverzekering Scala Corporate

U wilt uw medewerkers vrijheid geven en mee laten beslissen over de verdeling van de bijdrage? Zij kunnen het accent leggen op pensioenopbouw of net op bescherming, helemaal volgens hun situatie. Zelf kiest u voor een flexibele oplossing met een interessante kostenstructuur en integrale controle.

Basiskenmerken

De Groepsverzekering Scala Corporate is een toegankelijk cafetariaplan op basis van vaste bijdragen met flexibiliteit voor u en uw werknemers.

U bepaalt de voorwaarden
U hebt de keuze over de hoogte van het budget, de personeelscategorie en de samenstelling van de bijdragen.

Uw medewerker kiest
Uw werknemer kiest volgens zijn persoonlijke situatie hoe hij het beschikbare budget verdeelt tussen risicodekkingen en pensioenopbouw.

Toegankelijke premies
De minimumbijdrage per premiestorting is slechts 1 500 euro.

  • interessanter dan een loonsverhoging voor u en uw medewerker
  • een toegankelijk pensioenplan met lage minimumpremie
  • flexibel voor beide partijen
  • extra beschermende waarborgen volgens wens
  • een voordeel bij het verwerven of verbouwen van vastgoed voor uw medewerker 1


1 Een voorschot aan voordelige voorwaarden of een inpandgeving zijn mogelijk om een onroerend goed gelegen in de Europese Economische Ruimte aan te kopen, te verbeteren, verbouwen of te herstellen.