Hoe werkt deze module?

Kies eerst uw statuut en klik dan op "start".
Zo doorloopt u in enkele stappen de verschillende aspecten van uw pensioen.
U kunt navigeren met uw muis of met het linker- en rechterpijltje op uw klavier.

keyboard-keys

Pensioen: eenvoudig uitgelegd

  • Inkomen

   Uw inkomen bestaat natuurlijk uit uw beroepsinkomen, maar mogelijk ook uit een vervangingsinkomen, uitkeringen zoals kinderbijslag en inkomsten uit vastgoed of beleggingen. Uw inkomen evolueert zoals het leven zelf, en stijgt doorgaans met uw leeftijd. Na het pensioen valt het meestal matig tot sterk terug. Gelukkig kunt u uw voorzorgen nemen.

  • Uitgaven

   In elke fase van uw leven geeft u uw geld anders uit. Vaste en occasionele kosten, kind(eren) erbij, veel of weinig sparen, aankoop van een woning, kosten door ziekte of ouderdom: uw accenten veranderen. De balans tussen inkomsten en uitgaven is de basis van uw financiële stabiliteit en levensstandaard.

  • Pijler 1: Wettelijk pensioen

   Vanaf uw 65ste ontvangt u uw wettelijk pensioen, berekend op basis van uw beroepsinkomen en loopbaan. Zo resulteren deeltijds werken of een onvolledige loopbaan in minder pensioen. Hoe hoger uw loon, hoe minder u procentueel krijgt. Uw evenwicht tussen inkomen-uitgaven valt mogelijk weg: de gevreesde "pensioenkloof".

  • Pijler 2: Pensioen via beroep

   Spaart uw werkgever via een groepsverzekering of pensioenfonds voor uw aanvullend pensioen, eventueel met persoonlijke bijdragen? Mooi, want een degelijk pensioenplan is zoals een uitgesteld, voordeliger belast loon waardoor u na uw pensioen een betere levensstandaard hebt.

  • Groepsverzekering

   Met een groepsverzekering wordt uw aanvullend pensioen op een individuele rekening opgebouwd via een verzekeringsmaatschappij. Die staat garant voor een gegarandeerde rentevoet. Op eigen bijdragen geniet u trouwens 30% fiscaal voordeel. Groepsverzekeringen houden vaak interessante bijkomende dekkingen in.

  • Pensioenfonds

   Een pensioenfonds is een organisatie, verbonden aan uw werkgever of sector, die de premies van zijn leden beheert in gemeenschappelijke beleggingsfondsen, 1 grote spaarpot waar al het geld in terechtkomt (zgn. collectieve kapitalisatie). Uw aanvullend pensioen wordt bij pensioenleeftijd uitgekeerd, en is afkomstig uit de gezamenlijke reserve.

  • Pijler 3: Pensioenopbouw privé

   U wilt uw koopkracht en levenscomfort na uw pensioen maximaal veiligstellen? Dan zijn er gelukkig oplossingen om voordelig te sparen voor extra aanvullend pensioen. Bovendien geniet u nu al een fiscaal voordeel van 30%.

  • Pensioensparen

   Met pensioensparen (verzekeringsformule of bancair) spaart u voor een aanvullend pensioen en krijgt u 30% fiscaal voordeel via uw personenbelasting. Hoe vroeger u begint, hoe sterker de kapitalisatie in uw voordeel speelt. Het maximale bedrag per persoon dat in aanmerking komt voor een belastingvermindering wordt elk jaar opnieuw bepaald.

  • Langetermijnsparen met fiscaal voordeel

   Deze formule is ideaal wanneer u (nog) geen hypothecair krediet hebt, want deze individuele levensverzekering valt in dezelfde fiscale korf. U geniet 30% fiscaal voordeel en het maximale bedrag dat u kunt sparen, is aanzienlijk hoger dan bij het pensioensparen. Bovendien zijn beide perfect cumuleerbaar!

  • Pijler 4: sparen en beleggen

   U hebt uw fiscale spaarmogelijkheden optimaal benut? Proficiat! Dan kunt u overwegen om te sparen en te beleggen voor een bijkomend vermogen: een vangnet na uw pensioen en in geval van tegenslag. Onthoud 3 gouden regels: ken en respecteer uw beleggersprofiel, verdeel risico's en spreid uw investeringen.

   • Inkomen

    Uw inkomen bestaat natuurlijk uit uw beroepsinkomen, maar mogelijk ook uit een vervangingsinkomen, uitkeringen zoals kinderbijslag en inkomsten uit vastgoed of beleggingen. Uw inkomen evolueert zoals het leven zelf, en stijgt doorgaans met uw leeftijd. Na het pensioen valt het meestal matig tot sterk terug. Gelukkig kunt u uw voorzorgen nemen.

   • Uitgaven

    In elke fase van uw leven geeft u uw geld anders uit. Vaste en occasionele kosten,
    kind(eren) erbij, veel of weinig sparen, aankoop van een woning, kosten door ziekte of ouderdom: uw accenten veranderen. De balans tussen inkomsten en uitgaven is de basis van uw financiële stabiliteit en levensstandaard.

   • Pijler 1: Wettelijk pensioen

    Het wettelijke pensioenstelsel van statutaire ambtenaren is anders dan dat van werknemers of zelfstandigen. De berekening vertrekt vanuit een referentieloon overeenkomstig het gemiddelde van uw bezoldiging tijdens de laatste 10 jaar van uw loopbaan (rekening houdend met maximumbedragen).

   • Pijler 3: Pensioenopbouw privé

    U wilt uw koopkracht en levenscomfort na uw pensioen maximaal veiligstellen? Dan zijn er gelukkig oplossingen om voordelig te sparen voor extra aanvullend pensioen. Bovendien geniet u nu al een fiscaal voordeel van 30%.

   • Pensioensparen

    Met pensioensparen (verzekeringsformule of bancair) spaart u voor een aanvullend pensioen en krijgt u 30% fiscaal voordeel via uw personenbelasting. Hoe vroeger u begint, hoe sterker de kapitalisatie in uw voordeel speelt. Het maximale bedrag per persoon dat in aanmerking komt voor een belasting-vermindering wordt elk jaar opnieuw bepaald.

   • Langetermijnsparen met fiscaal voordeel

    Deze formule is ideaal wanneer u (nog) geen hypothecair krediet hebt, want deze individuele levensverzekering valt in dezelfde fiscale korf. U geniet 30% fiscaal voordeel en het maximale bedrag dat u kunt sparen, is aanzienlijk hoger dan bij het pensioensparen. Bovendien zijn beide perfect cumuleerbaar!

   • Pijler 4: sparen en beleggen

    U hebt uw fiscale spaarmogelijkheden optimaal benut? Proficiat! Dan kunt u overwegen om te sparen en te beleggen voor een bijkomend vermogen: een vangnet na uw pensioen en in geval van tegenslag. Onthoud 3 gouden regels: ken en respecteer uw beleggersprofiel, verdeel risico's en spreid uw investeringen.

    • Inkomen

     Uw inkomen bestaat natuurlijk uit uw beroepsinkomen, maar mogelijk ook uit een vervangingsinkomen, uitkeringen zoals kinderbijslag en inkomsten uit vastgoed of beleggingen. Uw inkomen evolueert zoals het leven zelf, en stijgt doorgaans met uw leeftijd. Na het pensioen valt het meestal matig tot sterk terug. Gelukkig kunt u uw voorzorgen nemen.

    • Uitgaven

     In elke fase van uw leven geeft u uw geld anders uit. Vaste en occasionele kosten,
     kind(eren) erbij, veel of weinig sparen, aankoop van een woning, kosten door ziekte of ouderdom: uw accenten veranderen. De balans tussen inkomsten en uitgaven is de basis van uw financiële stabiliteit en levensstandaard.

    • Pijler 1: Wettelijk pensioen

     Vanaf uw 65ste ontvangt u uw wettelijk pensioen, berekend op basis van uw beroepsinkomen en loopbaan. De kans is wel groot dat uw pensioen te laag is voor een comfortabele levensstandaard. Het gemiddelde zelfstandigenpensioen in België ligt zelfs onder het leefloon! Investeer dus zo snel mogelijk in een degelijk aanvullend pensioen.

    • Pijler 2: Pensioen via beroep

     Uw zelfstandigenpensioen zal helaas laag zijn. Daarom is een aanvullend pensioen essentieel voor een comfortabel leven na jaren van hard werken. Het is vaak zelfs interessanter dan een hoger loon. Bovendien biedt deze pijler u de mogelijkheid om uw inkomen, uw gezin en zaak te beschermen bij ziekte, ongeval of zelfs overlijden.

    • Vrij Aanvullend Pensioen

     Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) biedt u de maximale fiscale en sociale voordelen en is mogelijk voor elke zelfstandige. Als aanvullend pensioen is het vaak onvoldoende, want de toegestane premie is redelijk beperkt. Extra pensioensparen als particulier en/of als zaakvoerder zijn warm aanbevolen!

    • Individuele Pensioentoezegging

     De Individuele Pensioentoezegging (IPT) is de ideale aanvulling op uw wettelijk pensioen. Op maat van de zelfstandige bedrijfsleider, cumuleerbaar met uw VAPZ en ook fiscaal voordelig want de premies gelden als bedrijfskosten. De IPT is een investering die op termijn altijd meer rendeert dan een loonsverhoging of dividend.

    • Groepsverzekering voor Bedrijfsleiders

     Bent u met verschillende zelfstandige bedrijfsleiders in één onderneming. Dan hebt u met deze Groepsverzekering een uniforme pensioenoplossing voor elke zelfstandige, bezoldigde zaakvoerder. Aangeraden in combinatie met een VAPZ voor een mooi aanvullend pensioen en maximaal fiscaal voordeel.

    • Pijler 3: Pensioenopbouw privé

     U wilt uw koopkracht en levenscomfort na uw pensioen maximaal veiligstellen? Dan zijn er gelukkig oplossingen om voordelig te sparen voor extra aanvullend pensioen. Bovendien geniet u nu al een fiscaal voordeel van 30%.

    • Pensioensparen

     Met pensioensparen (verzekeringsformule of bancair) spaart u voor een aanvullend pensioen en krijgt u 30% fiscaal voordeel via uw personenbelasting. Hoe vroeger u begint, hoe sterker de kapitalisatie in uw voordeel speelt. Het maximale bedrag per persoon dat in aanmerking komt voor een belastingvermindering wordt elk jaar opnieuw bepaald.

    • Langetermijnsparen met fiscaal voordeel

     Deze formule is ideaal wanneer u (nog) geen hypothecair krediet hebt, want deze individuele levensverzekering valt in dezelfde fiscale korf. U geniet 30% fiscaal voordeel en het maximale bedrag dat u kunt sparen, is aanzienlijk hoger dan bij het pensioensparen. Bovendien zijn beide perfect cumuleerbaar!

    • Pijler 4: sparen en beleggen

     U hebt uw fiscale spaarmogelijkheden optimaal benut? Proficiat! Dan kunt u overwegen om te sparen en te beleggen voor een bijkomend vermogen: een vangnet na uw pensioen en in geval van tegenslag. Onthoud 3 gouden regels: ken en respecteer uw beleggersprofiel, verdeel risico's en spreid uw investeringen.