Optionele waarborgen binnen
DL Strategy

Voor welke oplossing u binnen DL Strategy ook kiest: pensioensparen, langetermijnsparen, vrij sparen ...
U hebt de mogelijkheid om financiële vangnetten in te bouwen. Die beschermen u en uw geliefden bij tegenslag door ziekte, ongeval en overlijden.

Beschermende waarborgen

Optionele waarborgen bij overlijden
Als het ergste gebeurt, wegen zorgen over geld eens zo zwaar. Uw begunstigden ontvangen bij DL Strategy uiteraard het gespaarde netto-kapitaal. Maar soms is dat niet voldoende. Afhankelijk van uw situatie en voorkeuren is er een oplossing die dan financiële rust biedt.

Minimum kapitaal overlijden:

 • uitkering van een op voorhand vast minimum kapitaal (indien meer dan de gespaarde reserve)
 • optie: indexering van 1 tot 5% per jaar, uw bescherming blijft op peil
 • kan ook voor een bepaalde termijn
 • minimum verzekerd kapitaal € 5 000
 • maximum verzekerd kapitaal € 2 000 000

Voorbeeld: binnen 10 jaar zijn uw kinderen groot. Voor die periode verzekert u zich voor een vast minimum kapitaal van 30 000 euro. Om geen negatieve gevolgen van de inflatie te ondervinden, kiest u voor een jaarlijkse indexering van 3%.

Minimum kapitaal van 130% van de stortingen:

 • uitkering van een kapitaal gelijk aan 130% van de gestorte premies
 • alleen mogelijk in niet-fiscale contracten
 • biedt mogelijkheid om de roerende voorheffing te vermijden bij opname na 8 jaar en 1 dag

Voorbeeld: u wilt graag een extra voor uw nabestaanden, en dit in verhouding met uw spaarinspanningen. Zij ontvangen dan 130% van de gestorte premies.

Bijkomend kapitaal:

 • uitkering van een op voorhand bepaald bedrag bovenop de gespaarde som
 • minimum verzekerd kapitaal € 5 000
 • maximum verzekerd kapitaal € 2 000 000

Voorbeeld: u wilt zeker zijn dat uw geliefden zich nooit zorgen hoeven te maken over uw uitvaartkosten. Daarom hebt u bepaald dat er een bijkomend bedrag van 25 000 euro uitgekeerd zal worden bovenop de som van uw gespaarde premies.

 

Optionele waarborg overlijden door ongeval

Aanvullend kapitaal:

 • bovenop het basiskapitaal komt er nog een vastgelegd bedrag
 • minimum verzekerd kapitaal € 25 000
 • maximum verzekerd kapitaal € 2 000 000
 • ook mogelijk zonder de optionele waarborg basiskapitaal overlijden

Deze aanvullende waarborgen zijn alleen mogelijk bij periodieke premies en na medische aanvaarding.

 

Optionele waarborgen bij invaliditeit

Premievrijstelling:

 • Delta Lloyd Life betaalt de premies bij invaliditeit (vanaf een bepaalde graad). Uw kapitaalsopbouw blijft gegarandeerd, uw waarborgen blijven gelden.

Invaliditeitsrente:

 • Delta Lloyd Life betaalt de rente bij invaliditeit (vanaf een bepaalde graad)
 • indexering van de rente (vóór schadegeval)

Deze aanvullende waarborgen zijn alleen mogelijk bij periodieke premies en na medische aanvaarding. De tussenkomst gebeuren na een carenstijd, bepaald in uw contract.