Mix Tak 21 en Tak 23
Levensverzekering niet-fiscaal
(DL Strategy)

U wilt uw spaargeld laten renderen en toch geen al te grote risico's nemen. Met een mix van Tak 21 en Tak 23 combineert u van allebei het beste in de vorm van één enkel levensverzekeringscontract.

Basiskenmerken

Met deze levensverzekering spreidt u uw spaarcenten over Tak 21 en Tak 23 fondsen, op basis van uw beleggersprofiel en uw beleggingshorizon. 

Zekerheid + potentieel hoger rendement
Een deel van uw geld is veilig belegd tegen een gewaarborgde intrestvoet (Tak 21). Het ander deel wordt belegd in dynamische fondsen en is niet gewaarborgd (Tak 23).

Bescherm uw gezin en uw inkomen
U kunt kiezen voor extra bescherming bij invaliditeit, ongeval of overlijden.

Flexibiliteit van een levensverzekeringscontract
Vrije keuze van verzekerde, van begunstigde(n), van aanvullende waarborgen, in bepaalde gevallen is er geen roerende voorheffing.

  • hogere rendementsverwachting op langere termijn
  • sparen op uw ritme, vanaf 40 euro per maand
  • optionele bescherming van uw gezin en inkomen
  • uw geld is beschikbaar
  • 1 x per jaar gratis switch van uw fondsen van min. 250 euro