Sponsorbeleid

Delta Lloyd Life is zich bewust van haar maatschappelijke rol. Dit bewustzijn speelt nadrukkelijk mee bij de ondersteuning van maatschappelijke activiteiten. Richtinggevend voor het sponsor-, liefdadigheid- en donatiebeleid van Delta Lloyd Life zijn de volgende thema's van belang:

  • vergrijzing
  • zinvol en duurzaam investeren
  • financieel bewustzijn

Deze thema's komen rechtstreeks voort uit de kernactiviteit van Delta Lloyd Life: het verzekeren van de financiële toekomst van haar klanten.
Delta Lloyd Life wil het financiële bewustzijn van consumenten versterken door voorlichting, maar ook door te zoeken naar oplossingen voor financiële problemen. De nadruk ligt hierbij niet op het overnemen van problemen, maar op zelfredzaamheid. Deze maatschappelijke betrokkenheid komt tot uitdrukking in de bijdrage die Delta Lloyd Life wil leveren aan een verduurzaming van de Belgische samenleving. Daarbij kiest de Delta Lloyd Groep voor langjarige sponsor- en donatieovereenkomsten, waarbij samenwerking een wezenlijke component moet zijn.

 

Volg ons ook hier!

Facebook: /deltalloydbe

Twitter: @DeltaLloydLife

LinkedIn: Delta Lloyd Life