Juridische informatie

1. Aansprakelijkheid

De huidige site is met de meeste zorg ontwikkeld. Delta Lloyd Life besteedt uitermate zorg aan de betrouwbaarheid van de gegevens die zich op de site bevinden. Deze site is louter informatief bedoeld. Delta Lloyd Life behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Delta Lloyd Life kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade te wijten aan een rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de site.

Deze site bevat ook links naar andere websites. Delta Lloyd Life kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van de externe sites die een link maken naar de Delta Lloyd Life site evenals voor de inhoud en de links die Delta Lloyd Life maakt naar externe sites.
 

2. Privacy

De persoonsgegevens die per e-mail worden verkregen, worden slechts verwerkt voor het verstrekken van informatie betreffende Delta Lloyd Life en haar producten zowel private als commercial. De gegevens verstrekt via e-mail in het kader van een sollicitatieprocedure voor een vacante betrekking bij Delta Lloyd Life, worden uitsluitend gebruikt voor human resources doeleinden.

De persoonsgegevens verkregen via de site www.deltalloydlife.be laten ons toe u regelmatig op de hoogte te houden van alle aanbiedingen of services die u zouden kunnen interesseren via direct marketing. Indien u ons niet toelaat om deze informatie in het kader van direct marketing aan te wenden, gelieve ons dan een e-mail te sturen naar service.centre@deltalloydlife.be en in het vakje 'onderwerp' de vermelding NO DM aan te brengen.

Met het oog op een efficiënt beheer van uw toestemmingen, vragen wij u erop toe te zien dat u ons dit bericht toestuurt vanuit elk e-mailadres dat u ons hebt meegedeeld.

De persoonsgebonden gegevens worden in principe niet overgedragen aan derden. Niettemin verbindt Delta Lloyd Life zich tot het vragen van de toestemming, indien Delta Lloyd Life overweegt om de verstrekte gegevens over te dragen aan derden

U beschikt op elk ogenblik over een toegangs -en wijzigingsrecht over deze gegevens evenals een recht op verzet. Voor elk verzoek over de bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u ons steeds een e-mail sturen naar service.centre@deltalloydlife.be of kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke van de verwerking op het volgende adres:

Delta Lloyd Life
Dienst bescherming van het privé leven
Fonsnylaan 38
1060 Brussel
Telefoon: +32 (0)2 238 88 11

Tijdens de verbinding met een website, zullen een aantal gegevens ( navigatievariabelen) automatisch worden doorgegeven aan de website via de software gebruikt door de internetgebruiker. Deze gegevens bevatten het TCP/IP adres ( een nummer dat toelaat een computer op het netwerk te identificeren), het merk en de versie van de navigator, het exploitatiesysteem en het laatste bezochte webpagina.
Delta Lloyd Life zal geen gebruik maken van deze gegevens.

Om elke niet geautoriseerde toegang tot de door u verstrekte gegevens te vermijden, volgt Delta Lloyd Life sterke procedures inzake veiligheid, opslag en mededeling.

Het respect voor uw privé leven is een prioriteit voor Delta Lloyd Life. Wij garanderen u dat uw gegevens zullen verwerkt worden overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 

3. Bescherming van productnamen en afbeeldingen

De logo' s en productnamen op deze site zijn gedeponeerd en geregistreerd door Delta Lloyd Life.
 

4. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op elk geschil over de site www.deltalloydlife.be en de Brusselse rechtbanken zijn exclusief bevoegd.
 

5. Bronnen

Met het oog op de naleving van de wetgeving inzake auteursrechten worden de persartikelen die op de website voorkomen niet volledig overgenomen. Delta Lloyd Life vermeldt op systematische wijze de bron waarbij u toegang krijgt tot de volledige informatie.
 

6. Cookies

Deze website maakt gebruik van Cookies.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden door websites die u bezoekt. Ze zijn zeer gangbaar en worden gebruikt om websites te doen functioneren of efficiënter te doen functioneren en om de eigenaars van de website te voorzien van informatie.

Hoe en waarom gebruiken we cookies?
We zetten cookies in om het gebruik en de functionaliteit van onze websites te verbeteren en om beter te begrijpen hoe bezoekers onze websites en aangeboden tools en diensten aanwenden. Het opslaan van cookies op uw computer is een gemakkelijke en handige manier voor ons om uw bezoek aan onze websites te personaliseren en te verbeteren, om ervoor te zorgen dat uw volgende bezoek vlotter verloopt en voor u een fijnere ervaring is. Wij gebruiken geen cookies om persoonlijke informatie, zoals uw naam, te verkrijgen. We kunnen echter informatie in een cookie koppelen aan persoonlijke informatie die we op een andere manier van u verkregen hebben (bijv. bij de algemene registratie op de website).

Hoe kan ik mijn cookie-instellingen wijzigen?
U kunt uw cookie-instellingen op elk moment veranderen (bijv. vragen om gewaarschuwd te worden wanneer er cookies worden verstuurd naar uw computer) door de instellingen van uw internet browser te wijzigen (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari of Opera). U dient echter te beseffen dat, als u dat doet, u mogelijk niet in staat zult zijn u te registreren op onze webpagina's of andere functies te gebruiken waarvoor registratie of informatievergaring vereist is.

De veranderingen aan uw cookie-instellingen voor deze website worden opgeslagen tot u opnieuw veranderingen aanbrengt, als u van gedachte veranderd bent.

Welke types cookies worden er gebruikt ?
Op deze website worden de volgende types cookies gebruikt:

Technisch noodzakelijke cookies
Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Zonder deze cookies zou de website niet naar behoren functioneren. Bijgevolg kunnen deze cookies niet uitgeschakeld worden.

Functionele cookies
Dit zijn cookies die worden aangewend om de functionaliteit van de website te verbeteren. Het kan bijvoorbeeld gaan om cookies die onthouden welke inhoud u bekeken hebt op de website of welk e-mailadres en wachtwoord u hebt ingevoerd bij uw aanmelding tijdens een eerder bezoek aan de website. Het gebruik van functionele cookies stelt ons in staat u inhoud aan te bieden die aangepast is aan uw interesses en zorgt ervoor dat u geen tijd verliest door u opnieuw te moeten registreren en gegevens te moeten invoeren telkens wanneer u de website bezoekt of toegang wilt tot delen die voorbehouden zijn aan leden. We kunnen cookies ook gebruiken om minderjarige gebruikers uit te sluiten van bepaalde activiteiten.

 

 

Delta Lloyd Life NV, Verzekeringsonderneming toegelaten door de NBB (Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel) en de FSMA (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel) onder het codenummer 167 voor de Takken leven  21, 22, 23 en 27, de Tak 26 kapitalisatie en de verzekeringstakken verbonden aan de niet-leven activiteiten uitgezonderd bijstand, met maatschappelijke zetel te Fonsnylaan 38, 1060 Brussel, België - BTW BE 0403 280 171 - RPR Brussel - Bankrekening : 646-0302680-54 - IBAN BE42 6460 3026 8054 - BIC BNAGBEBB.

 

Adres

Delta Lloyd Life NV
Fonsnylaan 38
1060 Brussel

Telefoon: +32 2 238 88 11
Fax: + 32 2 238 88 99
BTW BE 0403 280 171
RPR Brussel