Wees ambitieus voor uw pensioen

Als zaakvoerder bent u ongetwijfeld ambitieus, elke dag opnieuw. Maar legt u de lat ook even hoog voor uw pensioen? Met een Individuele Pensioentoezegging (IPT) opent u de poort naar een mooi, zorgeloos leven na uw professionele carrière. Door specifiek te kiezen voor beleggingsfondsen in Tak 23*, verhoogt u de kans op een beter rendement. Én u profiteert vandaag al van een fiscaal voordeel. Ontdek hieronder wat een IPT met investering in Tak 23 voor u kan doen.

De Individuele Pensioentoezegging (IPT) is speciaal ontwikkeld voor zelfstandige bedrijfsleiders zoals u. Uw bedrijf draagt immers fiscaal voordelig bij tot uw pensioenkapitaal, terwijl u als privépersoon de begunstigde bent. Zo zorgt u voor de ideale aanvulling op uw wettelijk pensioen. Bovendien kunt u deze IPT perfect combineren met een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), individueel pensioensparen en langetermijnsparen.

Uw vennootschap financiert uw pensioen

U bent de begunstigde van de IPT. U ontvangt dus het opgebouwde pensioenkapitaal, zelfs wanneer het uw zaak minder voor de wind gaat.

Interessanter dan loonsverhoging of dividend

Uw zaak kan de premies fiscaal aftrekken binnen de grenzen van de zogenaamde 80%-regel**. Combineer dat met het hogere potentieel rendement binnen Tak 23, en u begrijpt waarom uw IPT interessanter is dan een loonsverhoging of dividend.

Maak een afspraak

Financier uw woning of verbouwing

U hebt een droomproject op stapel staan? Dankzij een voorschot op uw IPT, een inpandgeving ervan of een bulletkrediet financiert u zeer voordelig uw vakantiehuis of nieuwbouw. Bespreek met uw adviseur welke interessante voorwaarden en fiscale en legale limieten hiervoor gelden.

Bescherm uw gezin en uw inkomen

Binnen het fiscale kader van uw IPT kunt u extra waarborgen voorzien bij ziekte, ongeval of overlijden. Zo beschermt u uzelf, uw gezin en uw levensstandaard.

Wees ambitieus voor uw pensioenplan: kies voor een IPT...

  • u bouwt vanuit uw vennootschap aan uw pensioenkapitaal
  • u kunt uzelf en uw gezin beschermen met risicodekkingen
  • uw vennootschap draagt bij aan uw woning of verbouwing via een bulletkrediet, voorschot of inpandgeving
  • u geniet een aantrekkelijk fiscaal voordeel

...met investeringen in beleggingsfondsen (Tak 23)

  • boek potentieel hogere rendementen op langere termijn dankzij de investeringen in beleggingsfondsen (Tak 23)
  • kies beleggingen op maat van uw profiel en beperk risico's tot een minimum

Maak een afspraak

Uw wettelijke pensioen als zelfstandig bedrijfsleider ligt nauwelijks hoger dan het bestaansminimum. Dat is jammer, want u werkt zich een loopbaan lang uit de naad voor uw zaak. Moet u dan na uw pensioen blijven werken om uw levensstandaard te behouden? Gelukkig niet. Het volstaat om - net zoals u doet voor uw zaak - ambitie te tonen voor uw pensioen. En dat kan met uw IPT.

Tak 21 volstaat niet meer

Om een mooi pensioenkapitaal op te bouwen is het rendement cruciaal. De beleggingen met vaste rentevoet van Tak 21 waren lange tijd de ideale oplossing. Maar in de huidige marktomstandigheden volstaan deze fondsen niet meer. Hun rendement is zelfs lager dan de inflatie, zodat uw geld in waarde daalt en u aan koopkracht verliest. En dat zal morgen en overmorgen nog steeds het geval zijn. Hoe kunt u dan toch een mooi pensioenkapitaal sprokkelen met uw IPT?

Maak een afspraak

Meer pensioenkapitaal dankzij de beleggingsfondsen van Tak 23

Dat doet u door - net zoals u doet als bedrijfsleider voor uw zaak - ambitieus te zijn, en een berekend risico te nemen. Het grote verschil met het zakenleven is dat u de risico's voor uw IPT veel meer kunt beperken. Want beleggingsfondsen zijn als geen ander geschikt voor pensioenopbouw via uw IPT:

  • U verwerkt makkelijker beursschommelingen door de lange beleggingshorizon;
  • U beperkt slechte timings in de markt tot een minimum door de periodieke premiestortingen;
  • Door de fondsen in uw portefeuille te spreiden, minimaliseert u het risico en maximaliseert u de kansen op succes.

U voelt zich uitstekend bij uw keuze aan beleggingsfondsen

Wat uw beleggingsprofiel ook is, u vindt voor uw IPT steeds de investeringen die bij u passen. Delta Lloyd Life biedt u immers de keuze uit een uitgebreid gamma fondsen van de beste externe fondsbeheerders. Zo stelt u een portefeuille samen op maat, met beleggingen uit risicoklassen waar u zich goed bij voelt. Uiteraard geeft uw verzekeringsadviseur u daarbij graag alle advies.

Tip: Vindt u het toch moeilijk om uw keuze te maken? Opteer dan voor het menu van het huis: vier profielfondsen van Delta Lloyd Life, geselecteerd door onze professionele beleggers. U investeert dan in een vooraf samengesteld mandje van beleggingen die optimaal gespreid zijn en elkaar perfect aanvullen.

Wees ambitieus voor uw pensioen en maak een afspraak

Hebt u al een IPT? Uw makelaar vertelt u graag hoe u uw volgende premies investeert in Tak 23-beleggingsfondsen die perfect passen bij uw beleggingsprofiel. Nog geen IPT? Dan adviseert uw financieel adviseur u graag over een IPT met beleggingen in Tak 23.

Maak een afspraak

* Tak 23: Bij investeringen in Tak 23 zijn het kapitaal en het rendement niet gegarandeerd. Het risico wordt volledig door de verzekeringsnemer gedragen. Uw rendement hangt af van de evolutie van de waarde van de fondsen. Er wordt geen winstdeelname toegekend.

** Fiscaliteit: De premies van uw IPT houden alleen fiscale voordelen in als de totale (wettelijke en extralegale) pensioenprestaties uitgedrukt in jaarlijkse rente niet meer bedragen dan 80% van het laatste normale brutojaarbezoldiging, rekening houdend met de duur van de loopbaan.

Over uw privacy: U hebt het recht om zich gratis te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op marketingacties van Delta Lloyd Life. U beschikt op elk ogenblik over een toegangs- en wijzigingsrecht van uw persoonsgegevens. Contacteer ons via mail (service.centre@deltalloydlife.be) of een brief aan Delta Lloyd Life, Dienst bescherming van het privéleven, Fonsnylaan 38, 1060 Brussel.

Over Delta Lloyd nv: Delta Lloyd Life nv is een verzekeringsonderneming toegelaten door de NBB (de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel) en de FSMA (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel) onder het codenummer 167 voor de Takken leven 21, 22, 23 en 27, de Tak 26 kapitalisatie en de verzekeringstakken verbonden aan de niet-leven activiteiten uitgezonderd bijstand, en met maatschappelijke zetel te Fonsnylaan 38, 1060 Brussel, België. BTW BE 0403 280 171- RPR Brussel- Bankrekening: 646-0302680-54 - IBAN BE42 6460 3026 8054 - BIC BNAGBEBB.